GABINET PRO

 

 

 

 

 

To miejsce, w którym oferujemy psychoterapię w podejściu psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym dla osób przeżywających różne trudności. Konsultacje poprzedzające psychoterapię są zawsze bezpłatne. Służą one zorientowaniu się terapeuty w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby, pozwalają zaproponować najlepszą formę pomocy dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta.
W ramach misji Fundacji dbamy o zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej dla osób z doświadczeniem psychozy oraz ich bliskich. Obecnie zapewniamy bezpłatne wsparcie psychologiczne w ramach PunktuPro.

 

TERAPEUCI

Klaudia Markowska

 

 

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 325). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Instytutu Psychodramy. Ukończyła I stopień szkolenia w Psychodramie Moreno oraz szkolenie podyplomowe z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii, a także szereg szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. Terapia Schematu, psychoterapii osób, które doświadczyły nadużycia, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, EMDR). Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego oraz jako terapeutka i dogoterapeutka w organizacjach pozarządowych. Jest psychologiem w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim.
Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem stanów lękowych (nerwicowych), psychozy (m.in. schizofrenią), zaburzeniami nastroju oraz osobami z zaburzeniami osobowości.


 

 

 


 Wiktoria Kutz-Nazarewicz

 

 

 

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Od lat pracuje jako psycholog w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. Oprócz pracy klinicznej i terapeutycznej, jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest pomysłodawczynią Fundacji ProAlteri.
Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, stanów depresyjnych i lękowych, oraz z osobami z zaburzeniami osobowości. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych, DDA, LGBT.

 

Zuzanna Hamułka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości). Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od początku pracy zawodowej związana z publiczną służbą zdrowia. Obecnie pracuje w Szpitalu Wolskim, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób z doświadczeniem psychozy, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ramach której prowadzi terapię indywidualną. W 2016 roku rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii z zakresu psychopatologii. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 


Joanna Kielan

 

Absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, ukończyła specjalizację Psychologii Kryzysu, w tym blok Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej, Psychoonkologia oraz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencje kryzysowe. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego, w Klinicznym oddziale psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Prowadziła szkolenia z zakresu psychologii, uprawniających do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.  Prowadzi indywidualną psychoterapię długo i krótkoterminową oraz grupową. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 

Justyna Guzik-Franaszek

Absolwentka społecznej psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji (ośrodek rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in na oddziale dziennym, oddziale ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, oddziale nerwicowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w ramach współpracy z sektorem NGO.Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja ProAlteri. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem poniżej.

Proszę wprowadzić imię.
Proszę wprowadzić numer telefonu.
Proszę wprowadzić adres e-mail. Adres e-mail nie jest prawidłowy.
Proszę wprowadzić swoją wiadomość!