"Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej."


-Nancy McWilliams

GabinetPro to miejsce, w którym oferujemy psychoterapię w podejściu psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym dla osób przeżywających różne trudności. Każdy proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami. Konsultacje poprzedzające psychoterapię służą zorientowaniu się terapeuty w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby, pozwalają zaproponować najlepszą formę pomocy dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta. W Gabinecie Pro pierwsza konsultacja jest bezpłatna.

TERAPEUCI

Klaudia Markowska

k.markowska@proalteri.pl

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 325). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Instytutu Psychodramy. Ukończyła I stopień szkolenia w Psychodramie Moreno oraz szkolenie podyplomowe z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii, a także szereg szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. Terapia Schematu, psychoterapii osób, które doświadczyły nadużycia, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, EMDR). Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego oraz jako terapeutka i dogoterapeutka w organizacjach pozarządowych. Jest psychologiem w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem stanów lękowych (nerwicowych), psychozy (m.in. schizofrenią), zaburzeniami nastroju oraz osobami z zaburzeniami osobowości.

Wiktoria Kutz-Nazarewicz

w.kutz-nazarewicz@proalteri.pl

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Od lat pracuje jako psycholog w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. Oprócz pracy klinicznej i terapeutycznej, jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest pomysłodawczynią Fundacji ProAlteri. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, stanów depresyjnych i lękowych, oraz z osobami z zaburzeniami osobowości. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych, DDA, LGBT.

Zuzanna Hamułka

z.hamulka@proalteri.pl

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości). Dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od początku pracy zawodowej związana z publiczną służbą zdrowia. Obecnie pracuje w Szpitalu Wolskim, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób z doświadczeniem psychozy, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ramach której prowadzi terapię indywidualną. W 2016 roku rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii z zakresu psychopatologii. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Joanna Kielan

j.kielan@proalteri.pl

Absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, ukończyła specjalizację Psychologii Kryzysu, w tym blok Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej, Psychoonkologia oraz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencje kryzysowe. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego, w Klinicznym oddziale psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Prowadziła szkolenia z zakresu psychologii, uprawniających do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Prowadzi indywidualną psychoterapię długo i krótkoterminową oraz grupową. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mikołaj Sokorowski

m.sorokowski@proalteri.pl

Absolwent psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jest w trakcie szkolenia w psychoterapii analitycznej/psychodynamicznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego jako psycholog i psychoterapeuta w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – prowadzi zajęcia z psychopatologii z elementami psychiatrii.

Wesprzyj nas!

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Jeśli chces nam pomóc, skontaktuj się z nami.