"Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej."


-Nancy McWilliams

GabinetPro to miejsce, w którym oferujemy psychoterapię w podejściu psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym dla osób przeżywających różne trudności. Każdy proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami. Konsultacje poprzedzające psychoterapię służą zorientowaniu się terapeuty w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby, pozwalają zaproponować najlepszą formę pomocy dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta. W Gabinecie Pro pierwsza konsultacja jest bezpłatna.

TERAPEUCI

Klaudia Markowska

k.markowska@proalteri.pl

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 325). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Instytutu Psychodramy. Ukończyła I stopień szkolenia w Psychodramie Moreno oraz szkolenie podyplomowe z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii, a także szereg szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. Terapia Schematu, psychoterapii osób, które doświadczyły nadużycia, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, EMDR). Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego oraz jako terapeutka i dogoterapeutka w organizacjach pozarządowych. Jest psychologiem w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem stanów lękowych (nerwicowych), psychozy (m.in. schizofrenią), zaburzeniami nastroju oraz osobami z zaburzeniami osobowości.

Wiktoria Kutz-Nazarewicz

w.kutz-nazarewicz@proalteri.pl

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Od lat pracuje jako psycholog w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. Oprócz pracy klinicznej i terapeutycznej, jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest pomysłodawczynią Fundacji ProAlteri. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, stanów depresyjnych i lękowych, oraz z osobami z zaburzeniami osobowości. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych, DDA, LGBT.

Zuzanna Hamułka

z.hamulka@proalteri.pl

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości). Dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od początku pracy zawodowej związana z publiczną służbą zdrowia. Obecnie pracuje w Szpitalu Wolskim, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób z doświadczeniem psychozy, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ramach której prowadzi terapię indywidualną. W 2016 roku rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii z zakresu psychopatologii. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Joanna Kielan

j.kielan@proalteri.pl

Absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, ukończyła specjalizację Psychologii Kryzysu, w tym blok Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej, Psychoonkologia oraz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i Interwencje kryzysowe. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego, w Klinicznym oddziale psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Prowadziła szkolenia z zakresu psychologii, uprawniających do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Obecnie pracuje w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim 'Drewnica'. Doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowo zajmująca się zagadnieniami związanymi z anomaliami doświadczenia Ja oraz czynnikami ryzyka w rozwoju psychozy. Prowadzi indywidualną psychoterapię długo i krótkoterminową oraz grupową. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mikołaj Sokorowski

m.sorokowski@proalteri.pl

Absolwent psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jest w trakcie szkolenia w psychoterapii analitycznej/psychodynamicznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego jako psycholog i psychoterapeuta w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – prowadzi zajęcia z psychopatologii z elementami psychiatrii.

Justyna Karpińska

j.karpinska@proalteri.pl

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w trakcie szkolenia terapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT EDU). Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas stażu na oddziale dziennym dla osób z doświadczeniem psychozy w Szpitalu Wolskim, a także stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracowała z osobami uzależnionymi od alkoholu. Od 2015 roku związana ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, gdzie pracowała w Telefonie Zaufania następnie jako interwentka kryzysowa oraz koordynatorka wszelkich działań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS oraz STI (m.in. partyworking). Obecnie prowadzi krótkoterminową terapię/poradnictwo psychologiczne skierowane do osób LGBT+. Pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie. Z Fundacją Pro Alteri związana od 2017 roku.

Paulina Chudzikiewicz

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od lat związana jest z Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. W swojej codziennej praktyce zajmuje się całościową diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi zainteresowanymi rozwojem osobistym lub mającymi trudności życiowe związane z obszarem seksualności, stanami depresyjnymi i lękowymi, zaburzeniami osobowości czy doświadczeniem psychozy. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii klinicznej dla studentów Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Andrea Rosa

a.rosa@proalteri.pl

Ukończyła psychologię oraz specjalizację psychoterapeutyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Zdobywała doświadczenie zawodowe podczas licznych stażów, m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na Bemowie, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii oraz na oddziale psychiatrycznym dziennym w Szpitalu Wolskim. Współprowadzi ambulatoryjną terapię grupową dla pacjentów z doświadczeniem psychozy.

Wesprzyj nas!

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Jeśli chces nam pomóc, skontaktuj się z nami.