ZESPÓŁ FUNDACJI

 

 Joanna Kielan

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, ukończyła specjalizację Psychologii Kryzysu, w tym blok Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej, Psychoonkologia oraz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencje kryzysowe. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego, w Klinicznym oddziale psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Prowadziła szkolenia z zakresu psychologii, uprawniających do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Prowadzi indywidualną psychoterapię długo i krótkoterminową oraz grupową. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest koordynatorem programu Punkt Pro. 

j.kielan@proalteri.pl

Zuzanna Hamułka

Członek Zarządu

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości). Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od początku pracy zawodowej związana z publiczną służbą zdrowia. Obecnie pracuje w Szpitalu Wolskim, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób z doświadczeniem psychozy, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ramach której prowadzi terapię indywidualną. W 2016 roku rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii z zakresu psychopatologii. Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

z.hamulka@proalteri.pl

 

Mikołaj Sorokowski

Członek Zarządu

Absolwent psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jest w trakcie szkolenia w psychoterapii analitycznej/psychodynamicznej w Instytucie Analizy  Grupowej Rasztów. Pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego jako psycholog i psychoterapeuta w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – prowadzi zajęcia z psychopatologii z elementami psychiatrii.

m.sorokowski@proalteri.pl

 

Klaudia Markowska

 

Członek Konwentu

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 325). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Instytutu Psychodramy. Ukończyła I stopień szkolenia w Psychodramie Moreno oraz szkolenie podyplomowe z Psychoterapii Osób z Diagnozą Schizofrenii, a także szereg szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. Terapia Schematu, psychoterapii osób, które doświadczyły nadużycia, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, EMDR). Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego oraz jako terapeutka i dogoterapeutka w organizacjach pozarządowych. Jest psychologiem w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim.
Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem stanów lękowych (nerwicowych), psychozy (m.in. schizofrenią), zaburzeniami nastroju oraz osobami z zaburzeniami osobowości.

k.markowska@proalteri.pl
 


 Wiktoria Kutz- Nazarewicz

Członek Konwentu

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Od lat pracuje jako psycholog w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. Oprócz pracy klinicznej i terapeutycznej, jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest pomysłodawczynią Fundacji ProAlteri. 
Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, stanów depresyjnych i lękowych, oraz z osobami z zaburzeniami osobowości. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych, DDA, LGBT.

w.kutz-nazarewicz@proalteri.pl

 

Martyna Krężołek

Członek Konwentu 

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu poznawczo-behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych stażach w strukturach placówek medycznych i środowiskowych. W latach 2012-2015 związana ze Stowarzyszeniem Pomost, w którym pełniła rolę kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Obecnie pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie wspiera osoby z doświadczeniem psychozy. Doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowo zajmująca się zagadnieniami związanymi ze zniekształceniami poznawczymi w schizofrenii oraz czynnikami ryzyka w rozwoju psychozy.

m.krezolek@proalteri.pl

 

Maria Kulesza

Członek Konwentu 

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, realizując program specjalizacji Neuropsychologii Klinicznej. Doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów z pacjentami psychiatrycznymi oraz w prowadzeniu rehabilitacji neuropsychologicznej, m.in. z osobami po udarach.

m.kulesza@proalteri.pl

 

WSPÓŁPRACOWNICY

Sebastian Chorąży

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od stycznia 2017 roku aplikant adwokacki; członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w pracy dla instytucji publicznych, firm prywatnych, a także dla organizacji pozarządowych, m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie jest członkiem zespołu prawnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracuje z jedną z renomowanych warszawskich kancelarii prawnych.
Specjalizuje się w prawach pacjenta, prawa człowieka, prawie karnym.

s.chorazy@proalteri.pl

 

Justyna Karpińska

Jest psychologiem w trakcie szkolenia terapeutycznego (CBT EDU). Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas stażu na oddziale dziennym dla osób z doświadczeniem psychozy w Szpitalu Wolskim, a także stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracowała z osobami uzależnionymi od alkoholu. Od 2015 roku związana ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, gdzie pracowała w Telefonie Zaufania. Obecnie jest interwentką kryzysową oraz koordynatorką wszelkich działań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS oraz STI (m.in. partyworking). Pracuje jako hipoterapeutka w Fundacji  Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia oraz w Centrum Rehabilitacji Helenów.

j.karpinska@proalteri.pl

 

Maria Jędrzejewska

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła studia Propedeutyka Psychologii Klinicznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistyczne studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia w SWPS oraz Seksuologię Kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczy w szkoleniach terapeutycznych prowadzonych przez międzynarodowych trenerów akredytowanych przez EMDR Europe oraz EMDR International Association. Doświadczenie kliniczne zdobywała na stażach w oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Szpitala Bródnowskiego oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu zdrowia psychicznego, psychopatologii oraz seksuologii. Biegła sądowa w zakresie psychotraumatologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.
Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi przeżywającymi trudności po doświadczeniach traumatycznych oraz w obszarze problemów seksuologicznych.

m.jedrzejewska@proalteri.pl

 

Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja ProAlteri. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem poniżej.

Proszę wprowadzić imię.
Proszę wprowadzić numer telefonu.
Proszę wprowadzić adres e-mail. Adres e-mail nie jest prawidłowy.
Proszę wprowadzić swoją wiadomość!